Công thức cắt nhôm PMA thợ nhôm kính cần phải biết

Công thức cắt nhôm PMA thợ nhôm kính cần phải biết

Để làm được cửa nhôm PMA trước tiên chúng ta phải am hiểu về hệ nhôm PMA, đặc biệt là mặt cắt nhôm và công thức cắt nhôm PMA. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn toàn bộ mặt cắt cửa nhôm PMA và công thức cắt nhôm PMA chuẩn nhất.

Mặt cắt nhôm PMA

Cong thuc cat nhom PMA1

Mặt cắt nhôm PMA hệ 55

Công thức cắt nhôm PMA thợ nhôm kính cần phải biết

Mặt cắt nhôm PMA hệ 55

Công thức cắt nhôm PMA trong sản xuất cửa nhôm kính

Trước khi đi vào công thức cắt nhôm PMA và cũng để bạn hiểu về bản chất khi pha cắt nhôm, giúp bạn nhớ mãi mãi có muốn quên cũng không quên được công thức cắt nhôm đã từng làm.

Theo quy tắc khe hở bản lề là 5 ly. Vì vậy trong mỗi kiểu thiết kế cửa vị trí bắt bản lề bạn tính số khe hở bản lề đều trừ  đi 5 ly.

Bảng công thức cắt nhôm PMA áp dung cho cửa đi mở quay hoặc mở hất 1 cánh

CỬA SỔ MỞ QUAY – MỞ HẤT 1 CÁNH

Mã nhôm Tên thanh nhôm Góc cắt Số lượng

Công thức cắt

55101B

Chiều rộng – Khung bao cửa

450 2 W
55101B

Chiều cao – Khung bao cửa

450/900 2

H

55301B

Chiều rộng – Cánh cửa nẹp liền

450 2 W – 59
55301B

Chiều cao – Cánh cửa nẹp liền

450 2

H – 59

Cách làm nhôm việt pháp hệ 4400, 4500, 2600, 48 chi tiết đến từng nhát cắt.

Bảng công thức cắt nhôm PMA áp dung cho cửa sổ mở quay 2 cánh

CỬA SỔ MỞ QUAY 2 CÁNH

Mã nhôm Tên thanh nhôm Góc cắt Số lượng

Công thức cắt

55101B

Chiều rộng – Khung bao cửa

450 2 W
55101B

Chiều cao – Khung bao cửa

450/900 2

H

55301B

Chiều rộng – Cánh cửa nẹp liền

450 4 (W – 64)/2
55301B

Chiều cao – Cánh cửa nẹp liền

450 4

H – 59

Bảng công thức cắt nhôm PMA áp dụng cho cửa đi mở quay 1 cánh

CỬA ĐI MỞ QUAY 1 CÁNH

Mã nhôm Tên thanh nhôm Góc cắt Số lượng

Công thức cắt

55101B

Chiều rộng – Khung bao cửa

450 1 W
55101B

Chiều cao – Khung bao cửa

450/900 2

H

55201B

Chiều rộng – Cánh cửa nẹp liền

450 2 W – 59
55201B

Chiều cao – Cánh cửa nẹp liền

450 2

H – 36

Bảng công thức cắt nhôm PMA áp dụng cho cửa đi mở quay 2 cánh

CỬA ĐI MỞ QUAY 2 CÁNH

Mã nhôm Tên thanh nhôm Góc cắt Số lượng

Công thức cắt

55101B

Chiều rộng – Khung bao cửa

450 1 W
55101B

Chiều cao – Khung bao cửa

450/900 2

H

55201B

Chiều rộng – Cánh cửa nẹp liền

450 4 (W – 64)/2
55201B

Chiều cao – Cánh cửa nẹp liền

450 4

H – 36

Bảng công thức cắt nhôm PMA áp dụng cho cửa đi mở quay 4 cánh

CỬA ĐI MỞ QUAY 4 CÁNH

Mã nhôm Tên thanh nhôm Góc cắt Số lượng

Công thức cắt

55101B

Chiều rộng – Khung bao cửa

450 1 W
55101B

Chiều cao – Khung bao cửa

450/900 2

H

55201B

Chiều rộng – Cánh cửa nẹp liền

450 8 (W – 74)/4
55201B

Chiều cao – Cánh cửa nẹp liền

450 8

H – 36

Bảng công thức cắt nhôm PMA áp dụng cho cửa trượt 2 cánh

CỬA TRƯỢT 2 CÁNH

Mã nhôm Tên thanh nhôm Góc cắt Số lượng

Công thức cắt

55601

Ngang khung bao cửa

450 2

W

55601

Đố đứng khung bao cửa

450 2

H

55602

Thanh ngang cánh (nếu không dùng chống rung W/2+16)

450 4 W/2
55602

Đố đứng cánh

450 4

H – 68

Bảng công thức cắt nhôm PMA áp dụng cho cửa trượt 4 cánh

CỬA TRƯỢT 4 CÁNH

Mã nhôm Tên thanh nhôm Góc cắt Số lượng

Công thức cắt

55601

Ngang khung bao cửa

450 2 W
55601

Đố đứng khung bao cửa

450 2

H

55602

Thanh ngang cánh

450 8 W/4 + 16
55602

Đố đứng cánh

450 8

H – 68

Trên đây là toàn bộ công thức cắt nhôm PMA với những thiết kế cửa thông dụng nhất hiện nay.

Bạn đã từng làm nhôm xingfa, sau đây là công thức cắt chuẩn nhôm xingfa hệ 63 mở xếp trượt hiện đại.

Share This Post


Tư vấn: 0935.666.286