1. Không gian quyết định thiết kế Cầu thang thẳng, cầu thang cong, cầu thang co sàn thường xuất hiện…